Ubezpieczenie upraw

Dla kogo?

Ubezpieczenie upraw jest to oferta skierowana do wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję roślinną, a więc do osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Jakie są korzyści?

Ubezpieczenie upraw daje każdemu rolnikowi kilka możliwości zabezpieczenia swojej produkcji. Ubezpieczający ma możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia i tym samym dopasowania jego zakresu do swoich indywidualnych potrzeb. Oprócz ubezpieczenia produkcji roślinnej od klęsk losowych (przymrozków czy huraganów), które mogą spowodować czasami znaczne straty w plonach, rolnicy mogą także ubezpieczyć nakłady, które zostały poniesione na uprawę roślin. Korzystnym dla rolników rozwiązaniem są ubezpieczenia zbiorowe i ubezpieczenia zawierane przez jednostki kontraktujące ich plony.

Jaki jest zakres i przedmiot ubezpieczenia?

W ramach takiej polisy można ubezpieczyć:

  • każdą roślinę uprawną lub jej plon – od skutków gradobicia i powodzi,
  • rośliny jednoroczne – od przymrozków wiosennych,
  • rośliny ozime i wieloletnie – od ujemnych skutków przezimowania, łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych,
  • plony tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plony zbóż i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu – od skutków ognia,
  • plony chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno – od skutków huraganu.

Każdy Ubezpieczający ma do wyboru trzy formy ubezpieczenia upraw (plonów):

  • ubezpieczenie indywidualne upraw – jest ono zawierane na pisemny wniosek rolnika,
  • ubezpieczenie zbiorowe upraw – jest zawierane przez zarząd gminy, organizację rolniczą lub inny organ przedstawicielski, który działa w imieniu określonej grupy rolników,
  • ubezpieczenie upraw kontraktowanych – jest to ubezpieczenie przeznaczone dla rolników, którzy prowadzą produkcję roślinną na podstawie podpisanych umów z jednostkami kontraktującymi plony lub z właściwym związkiem branżowym plantatorów. Ubezpieczenie na rzecz tych rolników zawiera jednostka kontraktująca ich plony.

Ponadto producenci lub dystrybutorom środków produkcji do uprawy roślin mają możliwość ubezpieczenia nakładów, które zostały poniesione na produkcję upraw. Rolnicy mogą również ubezpieczyć uprawy w szklarniach i namiotach foliowych od zdarzeń losowych oraz wymarznięcia upraw, w wyniku uszkodzenia szklarni na skutek w/w zdarzeń losowych bądź przerw w dopływie ciepła.