Obóz sportowy – ubezpieczenie

Jak ubezpieczyć dziecko na wyjazd na obóz sportowy?

Wysyłasz dziecko na obóz sportowy bądź kolonie? Czy szkolne zabezpieczenie NNW wystarczy? Sugerujemy, w jaki sposób sprawdzić, czy organizator ma właściwe umowy ubezpieczeniowe i jak pomocniczo ubezpieczyć malucha.

Jak sprawdzić organizatora wyjazdu dla dzieci?
Sprawdź dokładnie, czy realizator kolonii bądź obozu widnieje na stronie internetowej kuratorium oświaty i czy osoby, którym zawierzasz pieczę nad dziećmi, posiadają stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Gdy dziecko wyjeżdża z biurem podróży, warto sprawdzić, czy jest ono członkiem któregoś ze stowarzyszeń branżowych. Może to być ogólnopolskie zrzeszenie np. Polska Izba Turystyki, czy też jedno ze stowarzyszeń regionalnych.Należytym źródłem informacji o firmach organizujących wyjazdy dla dzieci jest Sieć. Spytaj także o zdanie innych rodziców, którzy korzystali z propozycji danego podmiotu. Od nich dowiesz się stanowczo więcej o opiekunach. A gdy znasz mentorów, z którymi podróżuje twoje dziecko, z na pewno zlecisz im protekcję z większym zawierzeniem.

Ubezpieczenie organizatora wyjazdu
Większa część organizatorów posiada zaledwie OC na rower, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z jakiego pieniądze wypłaca się, kiedy np. dziecko złamie kończynę bądź zazna innego urazu. Wielkość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia umowy NNW i wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu. Dopytaj wobec tego organizatora, na jaką sumę ubezpieczył dzieci oraz jakie są warunki ubezpieczenia.Zakłady często czynią w tym miejscu znaczne oszczędności i wybierają najtańszą kategorię ochrony, która w rzeczywistości może okazać się złudna. Nawet jeżeli w razie wypadku ubezpieczyciel zrealizuje zadośćuczynienie, to może ono być bardzo małe.