Obóz sportowy – ubezpieczenie

Jak ubezpieczyć dziecko na wyjazd na obóz sportowy?

Wysyłasz dziecko na obóz sportowy bądź kolonie? Czy szkolne zabezpieczenie NNW wystarczy? Sugerujemy, w jaki sposób sprawdzić, czy organizator ma właściwe umowy ubezpieczeniowe i jak pomocniczo ubezpieczyć malucha.

Jak sprawdzić organizatora wyjazdu dla dzieci?
Sprawdź dokładnie, czy realizator kolonii bądź obozu widnieje na stronie internetowej kuratorium oświaty i czy osoby, którym zawierzasz pieczę nad dziećmi, posiadają stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Gdy dziecko wyjeżdża z biurem podróży, warto sprawdzić, czy jest ono członkiem któregoś ze stowarzyszeń branżowych. Może to być ogólnopolskie zrzeszenie np. Polska Izba Turystyki, czy też jedno ze stowarzyszeń regionalnych.Należytym źródłem informacji o firmach organizujących wyjazdy dla dzieci jest Sieć. Spytaj także o zdanie innych rodziców, którzy korzystali z propozycji danego podmiotu. Od nich dowiesz się stanowczo więcej o opiekunach. A gdy znasz mentorów, z którymi podróżuje twoje dziecko, z na pewno zlecisz im protekcję z większym zawierzeniem.

Ubezpieczenie organizatora wyjazdu
Większa część organizatorów posiada zaledwie OC na rower, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z jakiego pieniądze wypłaca się, kiedy np. dziecko złamie kończynę bądź zazna innego urazu. Wielkość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia umowy NNW i wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu. Dopytaj wobec tego organizatora, na jaką sumę ubezpieczył dzieci oraz jakie są warunki ubezpieczenia.Zakłady często czynią w tym miejscu znaczne oszczędności i wybierają najtańszą kategorię ochrony, która w rzeczywistości może okazać się złudna. Nawet jeżeli w razie wypadku ubezpieczyciel zrealizuje zadośćuczynienie, to może ono być bardzo małe.

Co to jest ubezpieczenie Assistance

Co to jest ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance daje każdemu pełen komfort i bezpieczeństwo w przypadku wypadku, kolizji, awarii lub unieruchomienia auta w trakcie podróży na drodze. Każdy ubezpieczony, który posiada wykupioną opcję Assistance minimalizuje koszty jakie musiałby ponieść w przypadku holowania auta, jego drobnej naprawy, tymczasowego zakwaterowania czy dostarczenia paliwa którego mogło zabraknąć podczas podróży. Ubezpieczenie to działa zawsze podczas trwania podróży, przy czym ubezpieczyciele różnie określają odległość od domu przy której można wyegzekwować swoją ochronę.

Jak szybko porównać ubezpieczenia w naszym kalkulatorze?

Jak szybko porównać ubezpieczenia w naszym kalkulatorze?

Kalkulator OC/AC, który znajduje się w naszym serwisie, umożliwia porównanie składek kilkunastu towarzystw jednocześnie. Jeżeli szukasz ubezpieczenia i po raz pierwszy korzystasz z internetowej porównywarki OC/AC przeczytaj, jak poprawnie wypełnić formularz, porównać oferty i wybrać najtańsze OC i najlepsze AC dla swojego samochodu.

Przed czym chronią ubezpieczenia OC i AC samochodu?

Przed czym chronią ubezpieczenia OC i AC samochodu?

Ubezpieczenie OC chroni Cię przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przez osoby, które zostały poszkodowane w zdarzeniu komunikacyjnym spowodowanym przez Ciebie .

Ubezpieczenie AC to ochrona samochodu przed zdarzeniami, którego sprawcą jesteś Ty sam lub osoba, która nie posiada ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC i AC najkorzystniej kupować w pakiecie. Wybór najtańszej polisy komunikacyjnej nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, bo w przypadku AC liczy się zakres ubezpieczenia.

Jak chronić od utraty i szkody auta zarejestrowane na firmę?

Jak chronić od utraty i szkody auta zarejestrowane na firmę?

W 2012 roku firmy zarejestrowały ponad 150 tys. nowych pojazdów. Osoby używające samochodu, jako narzędzia pracy powinny przede wszystkim zabezpieczyć się od utraty lub szkody wyrządzonej na pojeździe.

Ergo Hestia proponuje rozwiązanie w formie polisy AC z oferty Ergo 7, która obejmuje ubezpieczenie wyłącznie od kradzieży auta lub uszkodzenia pojazdu, które powoduje szkodę całkowitą. – Wybierając tę opcję zapłacimy średnio jedynie ok. 40 procent ceny pełnego ubezpieczenia AC, a mamy gwarancję, że w przypadku całkowitej utraty pojazdu – np. w wyniku kradzieży – otrzymamy rekompensatę – tłumaczy Robert Tomaszewski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Indywidualnych Ergo Hestii.

Dla kogo i jakie autocasco?

Dla kogo i jakie autocasco?

Ubezpieczenie autocasco kupuje zaledwie 27% polskich kierowców. Problemem jest wciąż cena i brak satysfakcji z zakupionej polisy. Dobrym rozwiązaniem natomiast jest dopasowanie polisy cenowo i zakresowo do własnych potrzeb. Innej ochrony samochodu potrzebuje bowiem przedsiębiorca, gospodyni domowa i menedżer.

27% posiadaczy samochodów w Polsce kupuje ubezpieczenie AC. Oznacza to, że po kolizji z własnej winy, aż 7 na 10 kierowców musi pokryć koszty naprawy auta z własnej kieszeni. Jak wynika z raportu TNS Polska aż 41% respondentów jeżdżących bez AC przyznaje, że głównym powodem dla którego nie zdecydowali się na zakup autocasco jest zbyt wysoka składka. Rozwiązaniem tego problemu jest dostosowanie zakresu ubezpieczenia i ceny polisy do własnych potrzeb.

Opłata OC po terminie – jakie są konsekwencje?

Opłata OC po terminie – jakie są konsekwencje?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkiem każdego właściciela zarejestrowanego samochodu. Zdarza się jednak, że auto stoi przez parę miesięcy nieużywane i kierowca dochodzi do wniosku, że skoro nie jeździ pojazdem, to może nie płacić za OC. Jakie są konsekwencje opłaty OC po terminie? Co zrobić jeśli nie jeździsz samochodem i nie chcesz wydatków za niepotrzebną na dany moment ochronę ubezpieczeniową?

Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych jest kategoryczna w zakresie posiadania ubezpieczenia OC. Każdy zarejestrowany pojazd musi być ubezpieczony. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny coraz skuteczniej wyłapuje przerwę w ubezpieczeniu i nawet jeśli kierowca nie jeździ autem, to do jego domu może przybyć zawiadomienie o konieczności zapłacenia kary. Dzieje się tak dlatego, że od połowy 2012 roku UFG wprowadził tzw. „wirtualnego policjanta” tj. narzędzie służące do wykrywania przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stałego monitorowania bazy ubezpieczeń OC.

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OCP).

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika chroni działalność zawodową z tytułu zawartych umów o przewóz towarów, dokonywanych przez przewoźnika, posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania transportu ( m.in. drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego), uzyskanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ubezpieczyciel odpowiada za zniszczony lub utracony przewożony ładunek tylko wtedy, gdy wina leży po stronie przewoźnika.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu, pod warunkiem, iż przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami licencję, koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego dokonującego przewozu przesyłek:

  1. w transporcie krajowym, na podstawie krajowego listu przewozowego lub – jeśli nie wystawiono listu przewozowego – na podstawie innego dokumentu przewozowego wystawionego zgodnie z ustawą Prawo Przewozowe;
  2. w transporcie międzynarodowym, na podstawie listu przewozowego CMR wystawionego zgodnie z Konwencją CMR.

Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)

Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)

Spedytor, wykonując swoją działalność może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia, ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie, a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych. Może ona zostać poszerzona o odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona o szkody z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych – zgodnie z Umową Europejską, dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych (ADR).

Co to jest ubezpieczenie NNW

Co to jest ubezpieczenie NNW

 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) jest to ubezpieczenie, które zapewnia ochronę dla kierowcy oraz pasażerów. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Suma ubezpieczenia jest różna i zależy od tego na jaką kwotę właściciel pojazdu dokona ubezpieczenia. Można z tego zrezygnować podczas zawierania umowy ubezpieczenia ale wcześniej warto jest jednak zadać sobie pytanie: „Czy warto?”.